AVANSATE


SQL

Curs avansat SQL pentru adulti si copii
Nivel:Adulti
Durata:60 ore
Grupa:10-15 persoane
Abonamente:Specific

SQL (Structured Query Language - limbaj de interogare structurat) este un limbaj de programare specific pentru manipularea datelor in sistemele de gestionare a bazelor de date relationale. Acesta are ca scop inserarea datelor, interogatii, actualizare si stergere, modificarea si crearea schemelor, precum si controlul accesului la date. A devenit un standard in domeniu (standardizat ANSI-ISO), fiind cel mai popular limbaj utilizat pentru creearea, modificarea, regasirea si manipularea datelor de catre SGBD-urile (Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date) relationale. Pe langa versiunile standardizate SQL permite atat accesul la continutul bazelor de date, cat si la structura acestora. (Wikipedia).


Structura cursului:


 1. Notiuni fundamentale de baze de date (bd) relationale; - 4 ore

 • Definitii, clasificare
 • Conceptul de: baza de date, tabel, coloana, inregistrare
 • Structura bazei de date
 • Modelul relaţional: operatori, restricţii de integritate, relaţii între tabele
 • Normalizare

 2. Manipularea structurii unei baze de date; - 4 ore

 • Arhitectura unei baze de date mysql
 • Parametrii unei baze de date mysql
 • Tipurile de date MySQL
 • Operatii cu tabele 
 • Creare
 • Stergere
 • Modificare

 3. Instructiuni sql pentru manipularea datelor; - 4 ore

 • insert
 • update
 • delete

 4. Instructiunea select; - 4 ore

 • expresii SQL
 • operatori aritmetici, logici, de comparare
 • funcţii MySQL predefinite: matematice, de comparare, condiţionale, pentru şiruri de caractere, pentru date calendaristice

 5. Indecsi; conceptul de index; - 4 ore

 • Tipuri de indecsi
 • Manipularea indecsilor

 6. Operatori si functii predefinite in mysql; - 4 ore

 • Functii agregare
 • Clauza group by
 • Clauza having

 7. Join-uri si Uniuni; - 4 ore

 • Conceptul de join; Tipuri de join
 • Inner join
 • Outer join 
 • Union

 8. Subinterogari; 4 ore

 9. Tipuri de subinterogari si scenarii de utilizare; - 4 ore

 • Subinterogari de tip scalar
 • Subinterogari de tip lista
 • Subinterogari de tip tabela

10. View-uri; - 4 ore

 • Concept, definire, sintaxa, nume
 • Algoritmul unui view
 • Coloanele a unui view
 • Restrictii la definirea unui view

11. Actualizarea view-urilor; - 4 ore

 • Conditii si tipuri de actualizare
 • Mentinerea consistentei datelor
 • Modificarea, stergerea si vizualizarea view-urilor
 • Verificarea unui view

12. Tranzactii; - 4 ore

13. Proceduri si functii; - 4 ore

 • Proceduri
 • Functii

14. Cursoare si triggere - 4 ore

 • Cursoare
 • Triggere

15. Securitate (server, aplicatie) - 4 ore

 • Conturi mysql :
 • Creare
 • Stergere
 • Niveluri de privilegii 
 • Optimizari

 

Total 60 de ore.

Centrul de meditatii T.O.P. -Curs avansat SQL

Pachet valabil pentru participarea unei persoane la acest curs, pentru grup organizat se ofera reduceri, nu ezitati sa ne contactati. Centrul de meditatii TOP asigura echipamentele necesare desfasurarii cursului in cele mai bune conditii.
INSCRIERE CURS

Centrul de meditatii T.O.P.

Este un Centru Educational ce ofera tinerilor o alternative de studiu si suport in pregatirea profesionala si scolara printr-o educare a invatatului folosind metode de predare moderne si interactive

Copyright Meditatii Top 2016. Toate drepturile rezervate.